Janga Dev Bhatta

Related District Presidents


Chudamani Bhatta

Kailali

View Details

Ram Bahadur Budha

Kanchanpur

View Details

Indra Bahadur Mahara

Dadeldhura

View Details

Dhan Bahadur Kunwar

Darchula

View Details

Bhim Bahadur Budha

Achham

View Details

Bimal Bikram Shahi

Doti

View Details