पत्रकार सम्मेलन ।

नेपाल बाल संगठन केन्द्रीय कार्यालय नक्साल (बाल मन्दिर) मा आयोजित पत्रकार सम्मेलनको केही झलकहरु।
मितिः२०८०/०४/२९ गते
स्थानः नेपाल बाल संगठन केन्द्रीय कार्यलय(बाल मन्दिर),नक्साल