नेपाल बाल संगठन केन्द्रीय सभाको अधिवेशन २०७८

समृद्व राष्ट्रको मुल आधार, सुरक्षा र मुस्कान सहितको बाल अधिकार

मितिः २०७८ असार ९ गते
समयः बिहान ११ः०० बजे
स्थानः नेपाल बाल संगठन, केन्द्रीय कार्यलय, बाल मन्दिर, नक्साल
विधिः भर्चूअल